Top
به وب سایت آقای دکتر پیک بلورچی (دندانپزشک) خوش آمدید!  |   فارسی  |   العربیة  |   Հայաստան  |   Türkçe  |   Pусский  |   中文  |   हिन्दी  |   English  |     |     |


مراقبتهای پس ازجراحی و پروتز ایمپلنت
* سه الی شش ماه بعد از جراحی مراحل ساخت پروتز شوع می شود و در این مدت هرماه یکبار معاینه صورت می گیرد و بعد از قرار دادن پروتز هر شش ماه یکبار معاینه صورت می گیرد.
* از وارد آمدن فشار و نیروهای خارجی بر روی ایمپلنت حتی المقدور جلوگیری شود.
* در صورت شل شدن پیچ قطعه متصل به ایمپلنت سریعا به دندانپزشک خود مراجعه نمایید.
* استفاده از مسواک مناسب بعد از هر وعده غذایی، مسواک بین دندانی، دهانشویه و همچنین عدم استفاده از خلال دندان و وسایل فلزی جهت تمیز کردن.
* پس از کاشت ایمپلنت بیست و چهار ساعت از مسواک زدن در اطراف ناحیه عمل خودداری کنید.
* شستن دهان هشت الی دوازده ساعت پس از عمل جراحی توصیه نمی شود. روز بعد از جراحی دهانشویه کلرهگزیدین 2 درصد و سرم فیزیولوژی جهت شستشوی دهان استفاده شود.
* پس از جراحی ایمپلنت ورم در ناحیه جراحی طبیعی و احتمالا چهار الی پنج روز ادامه دارد. استفاده از داروهای مسکن، آرامبخش و ضد التهاب به روند بهبود کمک می کنند.
* ناحیه جراحی شده را بدون فاصله پس از جراحی با استفاده از کیسه یخ به طور متناوب بیست دقیقه به بیست دقیقه کمپرس کنید.
* بعد از یک الی دو هفته برای کشیدن بخیه مراجعه شود.
مراقبتهای پس ازجراحی و پروتز ایمپلنت