Top
به وب سایت آقای دکتر پیک بلورچی (دندانپزشک) خوش آمدید!  |   فارسی  |   العربیة  |   Հայաստան  |   Türkçe  |   Pусский  |   中文  |   हिन्दी  |   English  |     |     |


مراقبتهای پس از درمان ریشه
مراقبتهای پس از درمان ریشه
* 90 درصد درمانهای ریشه موفقیت آمیز بوده و درصورت عدم موفقیت نیاز به درمان مجدد و یا جراحی ریشه می باشد.
* درمان ریشه با بیحسی موضعی و کاملا بدون درد است.
* درد و تورم در ناحیه دندان که تحت درمان ریشه قرار گرفته است در طول دوره درمان و تا مدتی بعد از آن طبیعی بوده و درصورت نیاز با تجویز مسکنها و آنتی بیوتیکها کمک به رفع و جلوگیری آز آنها میشود.
* درمان ریشه باعث تغییر رنگ دندان نمی شود.
* درصورت وسعت پرکردگی این دندانها نیازمند به درمان پیچیده تر از جمله روکش می باشد.
مراقبتهای پس از درمان ریشه